Dwangbevel ontvangen?

Dat kan kloppen!

Dwangbevel ontvangen?

Dat betekent dat u al een aanslag, herinnering en/of aanmaning voor deze aanslag heeft ontvangen en de aanslag nog niet (volledig) heeft betaald. Wij hebben dwangbevelen verzonden met als dagtekening zaterdag 26 januari 2019.

Ook kunt u een dwangbevel hebben ontvangen waarvoor al eerder een aanmaning is verzonden en waarvoor bijvoorbeeld een betalingsregeling is getroffen en is ingetrokken of een verzoek om kwijtschelding in behandeling is geweest en is afgewezen.

Invorderingsrente

Wanneer u te laat betaalt kan het Noordelijk Belastingkantoor ook invorderingsrente in rekening brengen.

Betalingsregeling

Kunt u het bedrag niet betalen? U kunt ons vragen om een betalingsregeling.

Vragen?

U kunt een vraag stellen via het contactformulier. Liever bellen? Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 20:00 uur op telefoonnummer: 088 787 9000. Wilt u langskomen? Dan kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek op ons kantoor aan de Trompsingel 29 in Groningen.