Aanmaning of dwangbevel ontvangen?

Dat kan kloppen!

Aanmaning ontvangen?

Dat betekent dat u al een aanslag en herinnering voor deze aanslag heeft ontvangen en de aanslag nog niet (volledig) heeft betaald. Wij hebben aanmaningen verzonden met als dagtekening donderdag 13 december 2018.

De aanmaningen zijn voor het grootste deel een vervolg op de herinneringen van 23 oktober 2018. Ook kunt u een aanmaning hebben ontvangen waarvoor al eerder een herinnering is verzonden en waarvoor bijvoorbeeld een betalingsregeling is getroffen en is ingetrokken of een verzoek om kwijtschelding in behandeling is geweest en is afgewezen.

Dwangbevel ontvangen?

Dat betekent dat u al een aanslag, herinnering en/of aanmaning voor deze aanslag heeft ontvangen en de aanslag nog niet (volledig) heeft betaald. Wij hebben dwangbevelen verzonden met als dagtekening zaterdag 8 december 2018.

De dwangbevelen zijn voor het grootste deel een vervolg op de aanmaningen van 23 oktober 2018. Ook kunt u een dwangbevel hebben ontvangen waarvoor al eerder een aanmaning is verzonden en waarvoor bijvoorbeeld een betalingsregeling is getroffen en is ingetrokken of een verzoek om kwijtschelding in behandeling is geweest en is afgewezen.

Invorderingsrente

Wanneer u te laat betaalt kan het Noordelijk Belastingkantoor ook invorderingsrente in rekening brengen.

Betalingsregeling

Kunt u het bedrag niet betalen? U kunt ons vragen om een betalingsregeling.

Vragen?

U kunt een vraag stellen via het contactformulier. Liever bellen? Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 20:00 uur op telefoonnummer: 088 787 9000. Wilt u langskomen? Dan kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek op ons kantoor aan de Trompsingel 29 in Groningen.