Belastingen na herindeling voor Groningen

Gemeentelijke- en waterschapsbelastingen blijven op één aanslag

De gemeente Groningen heeft de belastingtaken uitbesteed aan het Noordelijk Belastingkantoor. Dit jaar kreeg u van deze organisatie al één aanslag met gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Dat blijft zo.

Belastingsoorten blijven gelijk

U betaalt in 2019 dezelfde soorten belastingen en heffingen als nu.

Tarieven

De gemeenteraad van Groningen heeft de tarieven vastgesteld die in 2019 voor u gelden. Uitzondering is de OZB. De nieuwe gemeenteraad stelt vóór 1 april 2019 de hoogte van de OZB vast. Die geldt per 1 januari 2019 voor alle inwoners van de nieuwe gemeente. De tarieven vindt u per 1 januari 2019 op onze website.

Aanslag komt later, termijnen schuiven mee

Uw aanslag kan pas gemaakt worden als de tarieven bekend zijn. Doordat de nieuwe gemeenteraad de OZB-tarieven eind maart vaststelt, krijgt u uw aanslag niet eerder dan eind april. Dat is later dan u gewend bent. Dit heeft geen gevolgen voor termijnen voor betalen, bezwaar maken en kwijtschelding aanvragen. Die schuiven mee met de datum van de aanslag.

Automatische incasso loopt door

Betaalt u uw aanslag met een automatische incasso? Dan betaalt u de aanslag in tien termijnen. Uw automatische incasso loopt na de herindeling gewoon door.

Aanslag digitaal ontvangen? Regel het in MijnOverheid

Ontvangt u uw aanslag via MijnOverheid of wilt u dat graag? Vink het Noordelijk Belastingkantoor aan op MijnOverheid.nl. 

Informatie

Voor informatie over belastingzaken kunt u bij ons terecht.