Herinnering, aanmaning of dwangbevel ontvangen?

Bij 72.000 huishoudens is op 23 en 25 oktober 2018 een herinnering, aanmaning of dwangbevel van het Noordelijk Belastingkantoor op de deurmat gevallen.

Herinnering ontvangen

U heeft de aanslag nog niet (volledig) betaald. Wij versturen 45.000 herinneringen met als dagtekening 23 oktober 2018. De herinneringen zijn voor de aanslagen van 2018 waarvan de vervaldatum is verstreken. Er zitten ook aanslagen van voorgaande jaren bij, maar dit zijn geen grote aantallen. Aan een herinnering zijn geen kosten verbonden.

Aanmaning ontvangen

U heeft al eerder een aanslag en/of een herinnering van ons ontvangen en de aanslag nog niet (volledig) betaald. Wij versturen 23.000 aanmaningen met als dagtekening 25 oktober 2018. Er gaan aanmaningen de deur uit als vervolg op de herinneringen die wij in juli 2018 hebben uitgedaan. Ongeveer de helft van deze aanmaningen gaat over aanslagen uit 2017. De andere helft is voor aanslagen van 2018 en een klein aantal van voorgaande jaren. Aan een aanmaning zijn kosten verbonden.

Dwangbevel ontvangen

Dat betekent dat u al een aanslag, herinnering en/of aanmaning voor deze aanslag heeft ontvangen en de aanslag nog niet (volledig) betaald Wij versturen 4.000 dwangbevelen met als dagtekening 25 oktober 2018. De dwangbevelen gaan uit als vervolg op het uitblijven van een betaling op de aanmaningenronde van juni 2018. Aan een dwangbevel zijn kosten verbonden.

Invorderingsrente

Wanneer u te laat betaalt kan het Noordelijk Belastingkantoor ook invorderingsrente in rekening brengen.

Betalingsregeling

Kunt u het bedrag niet betalen? U kunt ons vragen om een betalingsregeling.

Vragen?

U kunt een vraag stellen via het contactformulier. Liever bellen? Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 20:00 uur op telefoonnummer: 088 787 9000. Wilt u langskomen? Dan kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek op ons kantoor aan de Trompsingel 29 in Groningen.