Herinnering, aanmaning of dwangbevel

Wanneer u een herinnering, aanmaning of dwangbevel van ons heeft ontvangen?  Uit onze gegevens is gebleken dat u nog niet alle aanslagen van het Noordelijk Belastingkantoor, voorheen Hefpunt en/of de gemeente Groningen of  Ten Boer heeft betaald.

Herinnering ontvangen

U heeft de aanslag nog niet (volledig) betaald. Aan een herinnering zijn geen kosten verbonden. Voor de aanslagen die in 2017 door de gemeente Groningen en Ten Boer zijn verzonden worden geen herinneringen verzonden.

Aanmaning ontvangen

U heeft al eerder een aanslag en een herinnering voor deze aanslag van ons ontvangen. U heeft de aanslag nog niet (volledig) betaald. Daarom krijgt u een aanmaning. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dwangbevel ontvangen

Dat betekent dat u al een aanslag, herinnering en aanmaning voor deze aanslag heeft ontvangen. U heeft de aanslag nog (niet) volledig betaald. Daarom krijgt u nu een dwangbevel. Hieraan zijn kosten verbonden.

Invorderingsrente

Wanneer u te laat betaalt kan het Noordelijk Belastingkantoor ook invorderingsrente in rekening brengen.

Betalingsregeling

Kunt u het bedrag niet betalen? U kunt ons vragen om een betalingsregeling.

Vragen?

U kunt een vraag stellen via het contactformulier. Liever bellen? Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 20:00 uur op telefoonnummer: 088 787 9000. Wilt u langskomen? Dan kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek op ons kantoor aan de Trompsingel 29 in Groningen.