15e Bestuurdersbulletin Noordelijk Belastingkantoor

Deze week verstuurden we de 15e editie van het Bestuurdersbulletin Noordelijk Belastingkantoor.

Met het bulletin informeren we de bestuurders van onze deelnemers (gemeenten Groningen en Ten Boer en waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân) over de laatste ontwikkelingen en stand van zaken.

Lees hier de 15e editie van het Bestuurdersbulletin Noordelijk Belastingkantoor.