Conceptbegroting 2019 voor zienswijze bij deelnemers

Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor heeft besloten om de Begroting 2019 en de Meerjarenraming 2020 – 2022 voor te leggen aan de deelnemers, met het verzoek hun zienswijze te geven.

De bespreking hiervan vindt binnenkort plaats in de besturen van de deelnemers. De definitieve vaststelling door het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor is geagendeerd in juli.