13e Bestuursbulletin Noordelijk Belastingkantoor

Deze week verstuurden we de 13e editie van het Bestuurdersbulletin Noordelijk Belastingkantoor. 

Met het bulletin informeren we de bestuurders van onze deelnemers (gemeenten Groningen en Ten Boer en waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân) over de laatste ontwikkelingen en stand van zaken.

U leest hier het bulletin.