12e Bestuurdersbulletin Noordelijk Belastingkantoor

Deze week ontvingen de bestuurders van het Noordelijk Belastingkantoor de 12e editie van het Bestuurdersbulletin. 

Met het bulletin informeren we de bestuurders van onze deelnemers (gemeenten Groningen en Ten Boer en waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân) over de laatste ontwikkelingen en stand van zaken.