11e Bestuurdersbulletin Noordelijk Belastingkantoor

Deze week verstuurden we de 11e editie van het Bestuurdersbulletin Noordelijk Belastingkantoor. Het is het eerste bulletin sinds de officiële start van de nieuwe organisatie.

Met het bulletin informeren we de bestuurders van onze deelnemers (gemeenten Groningen en Ten Boer en waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân) over de laatste ontwikkelingen en stand van zaken.

> U leest hier het bulletin.