Kunt u onze aanslag niet betalen? En heeft u een inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig vermogen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Wat is kwijtschelding?

Vraagt u kwijtschelding aan? Dan hoeft u geen of minder belasting betalen, omdat u de belasting niet kan betalen. Of u kwijtschelding krijgt hangt af van uw persoonlijke situatie. Er zijn ook belastingen waar u geen kwijtschelding voor kunt aanvragen, bijvoorbeeld: parkeerbelasting en logiesbelasting.