Vindt u dat uw aanslag niet klopt of onterecht is? Dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken

Als u bezwaar wilt maken, maak dan binnen zes weken na de datum op de aanslag (dagtekening) bezwaar. Krijgen wij uw bezwaar later, dan is uw bezwaar ‘niet-ontvankelijk’. Dit betekent dat wij uw bezwaar wel in behandeling nemen, maar u niet in beroep kunt gaan tegen onze uitspraak. U kunt wél in beroep gaan tegen het niet-ontvankelijk verklaren.

U heeft de keus uit twee mogelijkheden.

  1. Log in op MijnNoordelijkbelastingkantoor en maak bezwaar.
  2. Stuur een brief naar: Noordelijk Belastingkantoor, Postbus 88, 9700 AB Groningen

Wat moet er in uw brief staan:

  • Aanslagnummer en/of beschikkingnummer
  • Uw naam en adres
  • Datum
  • Waarom u bezwaar maakt
  • Bewijsstukken, bijvoorbeeld een taxatierapport van een makelaar. Is er sprake is van aardbevingsschade? Stuur dan het schaderapport mee.
  • Wilt u eerst een gesprek om uw verhaal toe te lichten? Zet dit dan in de brief.

Bezwaar WOZ, Onroerend Zaakbelasting en Waterschapsbelasting

Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking is ook een bezwaar tegen de aanslagen Onroerend Zaakbelasting (OZB) en de waterschapsbelasting gebouwd.